Nemovitostní fond kvalifikovaných investorů
specializovaný na
nájemní bydlení

Cena nájmů od roku 2014 kontinuálně roste. Teď je nejlepší čas investovat do nemovitostí.

Boom nájemního bydlení podporuje i růst úrokových sazeb a politika ČNB, která omezuje přístup lidí k hypotékám.

Poptávka bude i nadále převyšovat nabídku. Víme, že nárůst bytového fondu nepokryje přirozený přírůstek domácností. To zdraží ceny nájmů.

Dle analýzy roční výnosnost rezidenčního bydlení se pohybuje dle velikosti bytu a lokality mezi 3 - 7 % p.a. a stále roste.

landscape
clouds 1 clouds 2 clouds 3

O RESIDENTU

fondu nájemního bydlení

Vlastní bydlení se pro mnohé dnes stává nedosažitelným snem, o to větší zájem lze očekávat o nájemní bydlení, které ale rozhodně nemusí být pouze přechodným řešením. Že i nájemní bydlení může naplnit představy nájemců, dokazuje stále rostoucí zájem o tento druh bydlení v rychle rozvíjejících se metropolích a aglomeracích. Výběrem správné lokality si mohou své sny splnit také investoři.

Náš fond RESIDENTO je zde pro všechny kvalifikované investory, kteří stejně jako my vidí v nájemním bydlení dlouhodobě perspektivní investiční příležitost. Díky fondu ale nemusíte nemovitosti kupovat, starat se o nájemníky, ani nemovitosti spravovat. To vše za vás uděláme my.

Proč investovat do nájemního bydlení v České republice

Výstavba nových bytů v ČR

Poptávka po nových bytech s rostoucí ekonomikou roste. Výstavba nových bytů ale nedosahuje ani hodnot z roku 2009, tedy z období po ekonomické krizi.

Bytová výstavba a přírůstek obyvatelstva v krajích v roce 2017

Omezená výstavba nových bytů v některých krajích v současné době ani nestačí pro odpis bytů z bytového fondu, který je odhadován na 2 promile z celkového počtu bytů. V Praze a Středních Čechách nepokryje ani přírůstek obyvatelstva, a to nepočítáme "dočasné obyvatele" (studenty nebo přechodně pracující).

Vývoj ceny bytů

Ceny bytů se v posledních letech vyšplhaly na svá maxima, a překonaly tak minulé hodnoty z let 2008 a 2009. Experti na realitní trhy se shodují, že neexistuje důvod, proč by měly ceny opět klesat. Spíše se předpokládá udržení stávajících cen, které spolu s úvěrovou politikou bank znamenají omezení přístupu k vlastnímu bydlení.

Cenová mapa

Cenová mapa nájmů nám jako jeden z mnoha podkladů pomáhá určit perspektivní lokality pro investici. Jednou z našich investičních strategií je kupovat nemovitosti v regionech, kde nájemní ceny jsou vysoké s porovnáním kupních cen. Jsou to především města v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Současná situace na trhu nájemního bydlení v ČR má pro investory opravdu zlatý nádech. Své argumenty máme podloženy detailní analýzou rezidenčního bydlení, kterou jsme si nechali zpracovat v letošním roce.

Za hlavní faktor ovlivňující cenu nemovitostí v České republice je spolu s úvěrovou politikou komerčních bank považována nedostatečná výstavba nových bytů a pomalý územní rozvoj obcí a měst.

Úvěrová politika bank jde v současnosti proti dostupnosti hypoték. Spolu s prokazatelně rostoucími cenami nemovitostí to znamená, že mladé rodiny, které na hypotéky nedosáhnou, budou muset většinou zvolit předražené nájemní bydlení.

Trend ve výstavbě nových bytů je od roku 2013 sice rostoucí, avšak při současné konjunktuře ekonomiky by výstavba měla být mnohonásobně vyšší. Pro srovnání můžeme uvést roky 2006 až 2008, kdy bylo v průměru rozestavěno 43,6 tis. bytů. V roce 2017 bylo rozestavěno jen 31,5 tis bytů. Na vině je například špatné územní plánování (zvláště v Praze a Brně) a administrativní překážky pro developery. Pro investory je to ale dobrá zpráva. Poptávka bude i nadále převyšovat nabídku. A to znamená růst cen nájmů.

building

Parametry fondu

Právní forma: SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Doporučený horizont: 5 let
Depozitářská banka: Československá obchodní banka, a.s.
Externí auditor: BDO Audit s.r.o.
Orgán dohledu: ČNB (Česká národní banka)
Měna: CZK
Minimální investice: 1 000 000 Kč
Valuace: Měsíční
Garantovaný výnos: 3 % p.a.
Vstupní poplatek: 3 %
Výstupní poplatek: Do 3 let: 10 %
3 - 5 let: 5 %
Po 5 letech: bez poplatku
Možnost odkupu: Po 2 letech držení s šestiměsíční splatností
Aktuální hodnota prioritní investiční akcie 1,009 Kč

Investiční strategie

Fond je zaměřen na přímou držbu nemovitostí skrze nemovitostní společnosti (SPV) na území České republiky.

Garance výnosu: 3 % p.a.

Cílový výnos: 4 - 6 % p.a.

Po doporučeném inv. horizontu 5 let: 30 %

Správce fondu

Avant
Náš fond kvalifikovaných investorů je v dobrých rukou. AVANT investiční společnost, a.s. je leaderem v zakládání a správě fondů kvalifikovaných investorů a za 10 let své činnosti se stala v tomto odvětví nejrychleji rostoucí investiční společností v České republice. Spravuje více jak 50 fondů s celkovým majetkem přes 25 mld. Kč.

www.avantfunds.cz

Proč si zvolit
RESIDENTO

Očekávaný výnos

4 - 5 % p.a.

Nulové výstupní poplatky

při dodržení investičního horizontu 5 let

Osvobození od daně z příjmu

při držení akcií více jak 3 roky

Profesionální správa

majetku týmem s mnohaletými zkušenostmi se správou nemovitostí

Diverzifikace investic

do mnoha bytových domů v různých lokalitách po celé ČR

Regulace ČNB

vám dává jistotu férové hry

Kontaktujte nás

residento

Nemovitostní fond kvalifikovaných investorů

Zprávy z trhu